Improvvisazione Per Chitarra ElettricaPasquale Di Resta - 1994-1995

 
    track list

 1. PARTE I
    PARTE II
    PARTE III
    PARTE IV
    PARTE V
    PARTE VI
    PARTI VII E VIII

 
album

Pasquale Di Resta: overdubbing guitars improvising


(November 1994 – August 1995)